niedziela, 28 lutego 2016

Będą dotacje z PFRON na prawo jazdy

Bardzo dobra wiadomość dla niepełnosprawnych kierowców - do 18 marca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma podpisać aneksy do zawartych już wcześniej umów z samorządami powiatowymi, które będą przyznawać, w ramach programu "Aktywny samorząd", dofinansowanie kursu jazdy kategorii B oraz zakupu specjalistycznego sprzętu ułatwiającego kierowanie samochodem. Beneficjentami pomocy będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Do kursu prawa jazdy będzie można uzyskać dofinansowanie do 2100 zł, a do zakupu sprzętu do 5 tysięcy złotych. Na stronie PFRON można znaleźć wszystkie ważne informacje odnośnie realizacji programu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz